Curs online HR Business Partner

Începând cu anul 2020 multe metode specifice departamentului de Resurse Umane au suferit modificări, unele dintre ele, radicale. Acest curs îți va oferi o incursiune profundă în ceea ce privește importanța unui HR Business Parner în menținerea echilibrului adecvat la nivel de organizație între nevoile acesteia și nevoile angajaților, în vederea atingerii obiectivelor comune.Înțelegerea rolului de HR Business Partner într-o organizație

Strategia de Resurse Umane are la bază strategia generală a organizației. Pentru a stabili o strategie de Resurse Umane care să se alinieze strategiei companiei, este important ca HR Business Partner-ul să:
- Cunoască Viziunea și misiunea acesteia
- Să poată defini corect obiectivele pe care trebuie să le atingă
- Să elaboreze strategie de Resurse Umane
- Cunoască factorii care determină și influențează strategia de Resurse Umane
- Cunoască relația dintre strategia de Resurse Umane și strategia afacerii


Definirea și aplicarea funcțiilor manageriale specifice rolului de HR Business Partner

La finalul acestui modul vei cunoaște în profunzime:
- Ce înseamnă managementul
- Care sunt cele 5 funcții manageriale (previziune/planificare, organizare, antrenare/conducere, coordonare, control/monitorizare) și aplicarea lor rolului de HR Business Partner
- Care sunt metodele de conducere și coordonare în procesul de desfășurare a activității de Resurse umane în organizație și la nivel de departament
- Care este rolul planificării în Resurse Umane, care sunt etapele planificării; definirea obiectivelor și stabilirea priorităților
- Care sunt procesele aferente activității de Resurse Umane și importanța decizională aferentă fiecărui proces în parte


Ce presupune structura organizațională

La finalul acestui modul vei putea să identifici și să valorifici:
- Tipurile de structuri organizaționale
- Vei identifica tipul de structura specific organizației în care lucrezi și abordările specifice acesteia
- Factorii care influențează structura organizațională
- Elemente specifice unei organigrame și modul corect de realizare a unei organigrame


Procesul de analiză a postului și modul de realizare a fișei de post

După ce vei parcurge acest modul, vei avea cunoștințe solide cu privire la:
- Importanța procesului de Analiza Postului
- Definirea corectă a Postului la nivel de organizație: ce reprezintă responsabilitățile, sarcinile, acțiunile ocupantului postului
- Metodele eficiente de Analiza Postului
- Structura unei Fișe de Post
- Rolul Fișei de Post în contextul activități de Resurse Umane
- Modalitățile de întocmire a Fișei de Post și cui îi revine responsabilitatea întocmirii acesteia


Procesul de Recrutare și Selecție

La finalul acestui modul amplu vei ști să:
- Planifici procesulde recrutare.
- Utilizezi Fișa de Post și procedurile interne ca surse de informații în procesul de recrutare
- Cum influențează cultura organizațională procesul de recrutare?
- Utilizezi Instrumente de lucru specifice procesului de recrutare
- Să identifici avantajele și dezavantajele recrutării interne și ale recrutarea externă
- Care sunt sursele de recrutare și cum să le utilizezi cât mai eficient în cadrul acestui proces
- Cum se realizează și ce presupune bugetul, respectiv costul recrutării
- Ce presupune procesul de Selecție și etapele acestuia
- Cum se realizează Interviul telefonic: avantajele și etapele desfășurării
- Cum se realizează interviul prin metode de conectare on-line
- Care este importanța Utilizării testelor în procesul de selecție
- Care sunt tipurile de întrebări specifice diferitelor stiluri de interviur
- Cum să evaluezi interviul de selecție
- Cum să realizezi instrumente specifice: rapoarte standardizate, criterii de selecție etc.


Ce reprezintă cultura organizațională și care este rolul acesteia în desfășurarea proceselor de Resurse Umane în organizație

La finalul acestui modul vei dobândi o cunoaștere aprofundată asupra:
- Conceptului de Cultura organizațională
- Elementelor care influențează cultura organizațională
- Comportamentelor angajaților și măsurarea efectului acestora asupra organizației
- Identificării și stabili valorilor la nivel de organizație
- Rolului leadership-ului în crearea unei culturi organizaționale sănătoase și durabile
- Procesului de transformare organizațională


Procesul de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților

Urmare a parcurgerii acestui modul vei putea să:
- Elaborezi și să ajustezi procedura de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților
- Stabilești procesul de evaluare a performanțelor individuale ale angajaților
- Definești criteriile de evaluare a performanțelor adaptate priorităților afacerii
- Stabilești standardele de performanță la nivel de organizație
- Stabilești obiectivele evaluării
- Stabilești metode adecvate de evaluare la nivel de organizație
- Vei afla care sunt erorile posibile în evaluarea performațelor și cum să le eviți sau diminuezi


Procesul de integrare a salariaților - Induction

La finalul acestui modul vei fi familiarizat cu:
- Importanța procesului de integrare a noilor angajați în organizație
- Elaborarea unui proces corect de integrare și a instrumentelor necesare pentru o bună integrare a noilor angajați
- Integrarea eficientă a noilor angajați prin eliminarea blocajelor potențiale în cadrul acestui proces
- Realizarea unei proceduri de integrare, a unui plan de integrare și evaluare a integrării
- Costurile unei integrări eficiente


Procesul (continuu) de motivare a angajaților

În cadrul acestui modul vei afla:
- Ce înseamnă motivarea angajaților
- Care sunt metodele de motivare non-financiară a angajaților și cum pot fi aplicate în cadrul organizației
- Care sunt teorii motivaționale și cum le putem utiliza în procesul de motivare
- Cum să faci diagnoza nivelului de satisfacție a angajaților
- Care sunt instrumente de evaluare a gradului de motivare a angajaților
- Care sunt semnalele că angajații sunt demotivați
- Ce înseamnă quiet-quitting și cum ne asigurăm că diminuăm acest fenomen la nivel de organizație


Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților

La finalul acestui modul vei ști:
- Care sunt prevederile legale în ceea ce privește formarea profesională a angajaților
- Să realizezi instrumente de identificare a nevoilor de formare a angajaților
- Să realizezi un plan de formare pentru diversele roluri din cadrul organizației
- Să realizezi bugetul aferent formării profesionale ale angajaților
- Să evaluezi eficiența procesului de formare profesionala a angajaților
- Care sunt avantajele și dezavantajele formării interne vs cele ale formării externe
- Ce este Coaching-ul. Vom face câteva sesiuni de coaching cu participanții la curs pentru a ne familiariza cu acest instrument.

Durată curs

32 oreInvestiție curs

1290 lei
Cursul se va desfășura în online pe platforma Zoom conform următorului program:

27/05/2024 - 16.00 - 20.00
28/05/2024 - 16.00 - 20.00
29/05/2024 - 16.00 - 20.00
30/05/2024 - 16.00 - 20.00

04/06/2024 - 16.00 - 20.00
05/06/2024 - 16.00 - 20.00
06/06/2024 - 16.00 - 20.00
07/06/2024 - 16.00 - 20.00


Investiția include:

- Suport de curs
- Instrumentele necesare HR Business Partner aferente fiecărui proces
- Consiliere ulterioară din partea formatorului pe spețe întâmpinate de către participanți
- Diplomă de participare
- Scrisoare de recomandare la cerere făcută de către formator

Ce mai aștepți? Sunt sigură că vei găsi acest curs foarte folositor!


Contacteaza-mă acum!